Language School Bangkok, Chiang Mai and Pattaya

info@thaiwalen.com thaiwalen.com +66(0)22-539-371 :     +6693-262-1100Walen School
English language versionEnglishไทย language versionไทยDeutsch language versionDeutschFrançais language versionFrançaisItaliano language versionItalianoEspañol language versionEspañolPolski language versionPolskiSvenska language versionSvenska
Русский language versionРусский中文 language version中文한국어 language version한국어日本語 language version日本語عربي language versionعربيျမန္မာ language versionျမန္မာفارسی language versionفارسیMagyar language versionMagyar
Walen Phone Numbers
Thailand
Bangkok Sukhumvit:
Office: +66(0)22-539-371
+66(0)22-539-372

Pattaya:
Office: +66 (0) 38-410-526
+66 (0) 38-410-527
Mobile:+66(0)86-308-6762

Chiang Mai:
Office: +66(0)53-405-393
+66(0)53-405-394
China
Shanghai Office:
+86-021-6430-6265


Perché la nostra scuola?

   Risultati garantiti

   Metodo infallibile

   Lezioni divertenti

   Alta qualità di insegnamento

   Atmosfera amichevole

   Insegnanti eccellenti

   Collocazione vantaggiosa

   Inizio immediato

   Attenzione personalizzata

Garanzia Walen

Garanzia soddisfatti o rimborsati. Se, per una buona ragione, la lezione non vale i soldi pagati sarai rimborsato.
บริษัท เวเลน เอ็ดดูเคชั่น จำกัดขอประทานโทษต่อบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ในการนำรูปภาพอันมีลิขสิทธ์ของบริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ไปใช้ในการเผยแพร่ในลักษณะของการโฆษณาในกิจการของบริษัท เวเลน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตหรือยินยอมจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)แต่อย่างใด ทั้งนี้ทางบริษัท เวเลน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ขอแสดงความเสียใจและน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ด้วยการขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมายัง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยเป็นอย่างสูง


Walen Education Co. Ltd. would like to sincerely apologize to Thai Airways for using one of their pictures in our school's artwork. It was a mistake and we regret any damage caused and will make sure it does not happen again.


© 2016 www.thaiwalen.com All Rights Reserved